SSEF 2012 Award Winners

Gold

 1. Billy Andika (11S6A)
 2. Xu Linfeng (12S7B)


Silver

 1. Lee Puay Ling (11S73)
 2. Cai Anni (11S7B)
 3. Ng Gee Ling (11S72)
 4. Victoria Tay Kai Lin (11S77)
 5. Chia Wan Ni Geraldine (11S78)
 6. Felix Tan Keng Zhe (12S76)
 7. Tan Jing Long (12S7F)
 8. Yuan Han (12S7F)Bronze

 1. Lim Hui Min (11S60)
 2. Choong Ming Zhe (11S60)
 3. Yeo Ke Qing Sabrina (11S75)
 4. Tan Lynn (11S7F)
 5. Wu Wen Jing (11S7J)
 6. Ma Yanmin (12S7B)
 7. Hou Ruomu (12S7B)
 8. Tian Zhenyu (12S7B)
 9. Lee Choon Kiat (12S68)
 10. Sia Han Yung (12S6G)
 11. Ang Wei Jian (12S7D)
 12. Lu Zhen (4S1)
 13. Shi Xiang (4I3)
 14. Wang Ziwen (4O3)
 15. Lang Yanbin (4I3)
 16. Liu Siyu (4S2)
 17. Xia Nan (4S1)Merit

 1. Su Yi Hai (11S6B)
 2. Ang Ray Yan (11S7B)
 3. Lim Yao Chong (11S7B)
 4. Rick Wong Tuck Jun (12S6N)
 5. Glenn Chua Jia Hoe (12S7G)
 6. Ng Shang Yang (12S71)
 7. Jonathan Phua Kia Sheng (12S7D)
 8. Joanne Tan Si Ying (12S64)
 9. Yap Lin Hui (12S6E)
 10. Liu Jiani Sherry (12S7F)


CS006 (Gold)

MS012 (Gold)

CM015 (Silver)

CM031 (Silver)

CM063 (Silver)


MS021 (Silver)

EE011 (Bronze)


ET004 (Bronze)

VM004 (Bronze)

VM021 (Bronze)

CH061 (Merit)

CS008 (Merit)
CS046 (Merit)


VM001 (Merit)