SSEF 2009 Award Winners

Gold
1.Lim Zhong Hong (08S6P)
Tay Jian Hua (08S6K)

2.Wang Shizhi (08S6K)

3.Koh Zhe Wei (09S7F)
Ang Qianbo Joseph (09S7A)
Ong Kai Zhi (09S72)
Selected to represent Singapore in the Intel International Science and Engineering Fair 2009

Silver
1. Chiu Howard (08S7B)
2. Sun Mengyuan (08S7B)
3. Tan Hwei Ming (08S79)
4. Lim Yu Yan Kassandra (08S6H)
5. New Shi Lin Serene (09S65)
6. Wee Lay Kit (09S6G)

Bronze
1. Lee Jun Jie Jonathan (08S7B)
2. Kuo En Yi (08S75)
3. Lu Yongquan (08S6K)
4. Lin Zhiyong (08S64)

Merit
1. Tan Hwei Ee (08S72)
2. Weng Jue (09S6K)
3. Lee Shi Hui (09S7D)
4. Xu Meng Ran (09S7D)
5. Xia Zhongyang (4S2)
6. Lee Jun Yi (4S2)
7. Darius Chan Yak Weng (4S2)
8. Li Xiaoyi (08S6G)
9. Wang Shizhi (08S6K)
10. Shao Hongxin (08S6K)
11. Lee Jian Xing Clement (09S6K)
12. Sng Jie Han Timothy (09S79)

MB10 (Gold) ISEF Representatives
Poster
Report


MS18 (Gold)
Poster
Report


CH19 (Silver)
Poster
Report


PA19 (Silver)
Poster
Report


VS09 (Silver)
Poster
Report


MH20 (Bronze)
Poster
Report


MS15 (Bronze)
Poster
Report


PA03 (Merit)
Poster
Report


CM27 (Merit)
Poster
Report


EE10 (Merit)
Poster
Report


MS13 (Merit)
Poster
Report


VS08 (Merit)
Poster
Report